Titta bakåt för att förstå, men se framåt för att leva.